Thông tin giao hàng

Chính sách vận chuyển

1.Chính sách giao hàng miễn phí nội thành Hà Nội (Tùy thuộc đơn hàng với giá trị lớn có phí phát sinh vận chuyển)

Phí vận chuyển phát sinh: Khi khoảng cách giao hàng vượt quá số km miễn phí, phí vận chuyển sẽ được tính với đơn giá – 15.000đ/1km phát sinh (Không phân biệt phương tiện vận chuyển).

Khách hàng thanh toán phí vận chuyển phát sinh (nếu có) ngay tại quầy thu ngân. Phí vận chuyển phát sinh quý khách thanh toán sẽ được thể hiện rõ trong Phiếu biên nhận.